Bestuursleden:    
  Ria Endich Teunissen Voorzitter
  Michael Oosterhuis Secretaris
  Andre Hendriksen Penningmeester